Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácia na základe uznesenia vlády

         V zmysle uznesenia vlády č. 247/2012, v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Mestu Revúca poskytnutá jednorazová dotácia v sume 700 000,00 eur.

Dotácia je účelovo určená na:

 • akciu Rekonštrukcia a modernizácia interiéru Mestského domu kultúry,
 • akciu Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v miestnej časti Revúčka,
 • akciu Výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich športových ihrísk a športových plôch multifunkčného športového areálu,
 • akciu Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba nových parkovacích plôch.

 

Opravy, rekonštrukcie a modernizácie v mesteVšetky

 • Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry v Revúcej

  Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry v Revúcej

  V období od októbra 2013 do júna 2014 Mesto Revúca realizovalo rekonštrukciu a modernizáciu Mestského domu kultúry v Revúcej v celkovej hodnote 337.598,48 €. Finančné prostriedky  pre  realizáciu  boli poskytnuté formou dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky v hodnote 100.000 € a z Ministerstva financií v hodnote 6.000 €. Mesto Revúca z vlastných finančných zdrojov prispelo sumou 231.598,48 €. Rekonštrukcia a modernizácia, ktorej zhotovite
 • Oprava chodníka

  Oprava chodníka

  V mesiacoch september - október/2012 bola na ulici Litovelskej v Revúcej zrealizovaná oprava chodníka. Zhotoviteľom  bola Eva Kilíková, Revúca   v hodnote 23,3 tis. eur   a  to  v úseku  od križovatky  ulíc  Litovelská - A.Hlinku   po križovatku ulíc  Litovelská - J.Brocku  v  dĺžke 300 m.   Pôvodný  asfaltových  povrch  chodníka   bol  v  nevyhovujúcom technickom stave,   pričom  bol   jeho   priechod   značne  problémový.  Realizáciou  z
 • Oprava kultúrneho domu v Revúčke

  Oprava kultúrneho domu v Revúčke

  V termíne 09-11/2012 bola uskutočnená oprava a modernizácia kultúrneho domu v Revúčke v celkovej hodnote 15 tis. eur, ktorú zabezpečili dodávatelia Ivan Šoltýs, Revúca a Milan Bobka, Revúca. Technický   stav   objektu   vyžadoval   uskutočniť  práce,  ktoré  zlepšia  jeho tepelnoizolačné vlastnosti  a  odstránia nedostatky, ktoré sa na objekte identifikovali.  V rámci  vykonaných  stavebný  prác   bola  uskutočnená  výmena   23 ks okien  
 • Oprava chodníka

  Oprava chodníka

  V termíne 09/2012 bola na ulici M.R.Štefánika v Revúcej zrealizovaná oprava chodníka. Zhotoviteľom bola  Eva Kilíková, Revúca   v hodnote 23,6 tis. eur   a to  v úseku  od predajne LIDL  po križovatku ulíc  M.R.Štefánika - Vl.Clementisa v dĺžke 270 m. Pôvodný asfaltových povrch  chodníka  bol  v  nevyhovujúcom   technickom stave,   pričom  v čase  daždivého počasia   bol  jeho  priechod  značne  problémový.  Realizáciou  zámeru  bol  od
 • Ulica Litovelská

  „Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“

          Mesto  Revúca  započalo v mesiaci október/2013  realizáciu  stavby   „Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“, ktorej zhotoviteľom   je spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Košice.  Pre rok 2013 je naplánovaná obnova miestnych komunikácií na uliciach Litovelská, A.Hlinku, Záborského, Clementisa, Kalinčiakova.         V  42.týždni    bolo   uskutočnené    odfrézovanie jestvujúceho   asfaltového   povrchu uvedených
 • Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

  Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

  Mesto Revúca je investorom stavby „Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk,Revúca“, ktorá bola započatá v mesiaci október/2013. Stavba sa nachádza v areáli Základnej školy na Ul.Hviezdoslavovej v Revúcej. V rámci daného projektu budú zrealizované tri ihriská. Dve ihriská budú multifunkčné, určené pre volejbal, tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal a jedno ihrisko je určené pre plážový volejbal. Zároveň bude vybudované nov
webygroup
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka