Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Akadémia tretieho veku Revúca

Názov projektu: Akadémia tretieho veku Revúca
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
Miesto realizácie: Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Okres Revúca, Revúca, Námestie slobody 13/17
Termín realizácie: 8/2013 – 12/2014
Opis projektu: Plánované aktivity:
1.1: Informačné a komunikačné technológie pre seniorov
1.2: Tréningy pamäte a vitality
1.3: Hudobné umenie
1.4: Právne minimum pre seniorov
1.5: Zdravé starnutie
1.6: Ľudovoumelecké remeslá
Ciele projektu: Zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov
Výsledky projektu:

Projekt generoval viacero úžitkov a prispel k celkovému zlepšeniu sociálno-ekonomického postavenia cieľovej skupiny.

V dôsledku realizácie projektu počas 12 mesiacov intenzívnych vzdelávacích aktivít seniori zvýšili svoju vedomostnú úroveň, budú pripravení lepšie zvládnuť rôzne životné situácie a budú schopní sami poskytnúť cenné rady a skúsenosti svojim rovesníkom, ktorí to budú potrebovať. Celkový prínos projektu bude vysoko pozitívny pre začlenenie starších ľudí do spoločnosti.

Celkové oprávnené výdavky (100%): 72 710,76 €
Nenávratný finančný príspevok (95%): 69 075,22 €
Spolufinancovanie mesta (5%): 3 635,54 €
Odkazy: www.asfeu.skwww.minedu.sk/op-vzdelavanie-esf/

         logo  logologo            

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

fotogaléria http://www.revuca.sk/fotogaleria.phtml?id3=95900


 
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka