Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácia na základe uznesenia vlády

         V zmysle uznesenia vlády č. 247/2012, v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Mestu Revúca poskytnutá jednorazová dotácia v sume 700 000,00 eur.

Dotácia je účelovo určená na:

  • akciu Rekonštrukcia a modernizácia interiéru Mestského domu kultúry,
  • akciu Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v miestnej časti Revúčka,
  • akciu Výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich športových ihrísk a športových plôch multifunkčného športového areálu,
  • akciu Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba nových parkovacích plôch.

 

Oprava chodníkaVytlačiť
 

V termíne 09/2012 bola na ulici M.R.Štefánika v Revúcej zrealizovaná oprava chodníka.


Zhotoviteľom bola  Eva Kilíková, Revúca   v hodnote 23,6 tis. eur   a to  v úseku  od predajne LIDL  po križovatku ulíc  M.R.Štefánika - Vl.Clementisa v dĺžke 270 m. Pôvodný asfaltových povrch  chodníka  bol  v  nevyhovujúcom   technickom stave,   pričom  v čase  daždivého počasia   bol  jeho  priechod  značne  problémový.  Realizáciou  zámeru  bol  odstránený betónový podklad, osadené  boli nové obrubníky  a  uložená  zámková dlažba.  Oprava chodníka  zabezpečí  bezproblémový pohyb chodcov v danom úseku  a  taktiež esteticky dotvorí predmetnú lokalitu.


Finančné prostriedky  pre  realizáciu  boli  zabezpečené  z dotácie,  ktorá  bola  Mestu Revúca schválená uznesením vlády Slovenskej republiky.

FOTO: redakcia RL

Oprava chodníka


 
 
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka