Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácia na základe uznesenia vlády

         V zmysle uznesenia vlády č. 247/2012, v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Mestu Revúca poskytnutá jednorazová dotácia v sume 700 000,00 eur.

Dotácia je účelovo určená na:

  • akciu Rekonštrukcia a modernizácia interiéru Mestského domu kultúry,
  • akciu Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v miestnej časti Revúčka,
  • akciu Výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich športových ihrísk a športových plôch multifunkčného športového areálu,
  • akciu Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba nových parkovacích plôch.

 

Oprava chodníkaVytlačiť
 

V mesiacoch september - október/2012 bola na ulici Litovelskej v Revúcej zrealizovaná oprava chodníka.

Zhotoviteľom  bola Eva Kilíková, Revúca   v hodnote 23,3 tis. eur   a  to  v úseku  od križovatky  ulíc  Litovelská - A.Hlinku   po križovatku ulíc  Litovelská - J.Brocku  v  dĺžke 300 m.   Pôvodný  asfaltových  povrch  chodníka   bol  v  nevyhovujúcom technickom stave,   pričom  bol   jeho   priechod   značne  problémový.  Realizáciou  zámeru   bol   odstránený betónový  podklad, osadené  boli  nové  obrubníky   a   uložená  zámková dlažba.  V miestach dotyku  s miestnou komunikáciou  boli  osadené  nové  cestné  obrubníky    a   upravený  bol priľahlý zelený pás. Oprava chodníka  zabezpečí  bezproblémový  pohyb  chodcov  na  tomto frekventovanom   úseku,  ktorý   využívajú   obyvatelia  danej  lokality,  ako  aj  návštevníci nemocnice. Opravený chodník taktiež esteticky dotvorí predmetnú lokalitu.

Finančné prostriedky  pre  realizáciu  boli  zabezpečené  z dotácie,  ktorá  bola  Mestu Revúca schválená uznesením vlády Slovenskej republiky.

FOTO: redakcia RL

 

Oprava chodníka

Oprava chodníka


 
 
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka