Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácia na základe uznesenia vlády

         V zmysle uznesenia vlády č. 247/2012, v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Mestu Revúca poskytnutá jednorazová dotácia v sume 700 000,00 eur.

Dotácia je účelovo určená na:

  • akciu Rekonštrukcia a modernizácia interiéru Mestského domu kultúry,
  • akciu Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v miestnej časti Revúčka,
  • akciu Výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich športových ihrísk a športových plôch multifunkčného športového areálu,
  • akciu Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba nových parkovacích plôch.

 

Oprava kultúrneho domu v RevúčkeVytlačiť
 

V termíne 09-11/2012 bola uskutočnená oprava a modernizácia kultúrneho domu v Revúčke v celkovej hodnote 15 tis. eur, ktorú zabezpečili dodávatelia Ivan Šoltýs, Revúca a Milan Bobka, Revúca.

Technický   stav   objektu   vyžadoval   uskutočniť  práce,  ktoré  zlepšia  jeho tepelnoizolačné vlastnosti  a  odstránia nedostatky, ktoré sa na objekte identifikovali.  V rámci  vykonaných  stavebný  prác   bola  uskutočnená  výmena   23 ks okien   na  všetkých fasádach objektu. Zároveň boli inštalované nové vonkajšie a vnútorné parapety okien. Taktiež boli vymenené hlavné vstupné dvere do objektu, balkónové dvere,  2ks bočných dverí a  bezpečnostné dvere do kotolne objektu. V rámci  opravy  strešnej  krytiny  bola  zabezpečená  jej oprava v miestach,   kde  dochádzalo k zatekaniu vnútorných priestorov objektu. Realizovaný bol  jej kompletný viacnásobný náter, odstránené  boli  komíny, ktorých  stav  bol  havarijný   a  opravené  boli  tie,  ktoré  zostávajú funkčné.  V rámci   interiéru  objektu   boli   vykonané    maľby  a  nátery     časti   vnútorných   priestorov kultúrneho domu.

Finančné prostriedky  pre  realizáciu  boli  zabezpečené  z dotácie,  ktorá  bola  Mestu Revúca schválená uznesením vlády Slovenskej republiky.

FOTO: redakcia RL

 

Oprava kultúrneho domu v Revúčke


 
 
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka