Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prehľad projektov zo štátneho rozpočtu, grantových programov a nadácií

Rok Názov projektu Poskytovateľ dotácie Celkový rozpočet Požadovaná čiastka Schválená čiastka

2019 (EUR)

         
Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v meste Revúca MH SR 5 250,00 5 000,00 v schvaľovaní
Rekonštrukcia interiéru spŕch MFK Revúca, výmena okien a dverí, oprava časti fasády SFZ 35 810,59 26 857,94 v schvaľovaní
Interiérové vybavenie Zariadenia opatrovateľskej služby „Cilka“ v meste Revúca Regionálny príspevok 50 000,00 40 000,00 v schvaľovaní
Modernizácia budovy Mestského domu kultúry v Revúcej Regionálny príspevok 200 000,00 150 000,00 0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Revúca Regionálny príspevok 215 000,00 150 000,00 v schvaľovaní
Rekonštrukcia námestia v Revúcej Regionálny príspevok 210 000,00 150 000,00 0,00
Zvýšenie kvality parkovania v meste Revúca Regionálny príspevok 200 000,00 150 000,00 0,00
Revitalizácia areálu Centra voľného času v Revúcej Nadácia EPH 3 000,00 2 900,00 0,00
Osadenie  meračov  rýchlosti motorových vozidiel v meste Revúca MV SR 22 000,00 20 900,00 v schvaľovaní
Outdoorový infokiosk Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 18 000,00 16 200,00 v schvaľovaní
Monitorovací kamerový systém v meste Revúca - rozšírenie MV SR 88 600,00 84 170,00 78 795,52
Športujeme radi Nadácia TESCO 1 300,00 1 300,00 0,00
Rekonštrukcia časti pivničných priestorov Zariadenia opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca na šatne pre zamestnancov na ulici J. Kordoša 546/1, 050 01 Revúca MF SR 15 000,00 13 500,00 13 500,00
Multifunkčné športové ihrisko - Revúca Úrad vlády SR 76 856,00 38 000,00 37 000,00
Monitorovací kamerový systém v meste Revúca - rozšírenie MV SR 8 100,00 6 480,00 0,00
Oddychová zóna pre seniorov Nadácia COOP Jednota 8 000,00 6 000,00 0,00
Vytvorenie webového sídla Turistického informačného centra s jazykovou mutáciou OOCR Gemer 1 230,00 1 230,00 0,00
Revitalizácia studničky a jej priľahlého okolia v meste Revúca Nadácia Ekopolis 0,00 0,00 zadaná situácia na riešenie
Spoločne k bezpečiu Nadácia pre deti Slovenska 1 800,00 1 800,00 0,00
Revitalizácia Detského dopravného ihriska v Revúcej – 2. kolo Nadácia Ekopolis 1500,00 1200,00 0,00
Wifi pre Teba – Mesto Revúca Úrad vlády SR 6 000,00 5 700,00 žiadosť späťvzatá
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rezervy predsedu vlády SR - Elektromobil Úrad vlády SR 40 000,00 40 000,00 0,00
2018 (EUR)

Obnova nosnej konštrukcie krovu NKP „Radnica“ v Revúcej - prípravná a projektová dokumentácia

MK SR 14 000,00 13 300,00 v schvaľovaní
Revitalizácia Detského dopravného ihriska v Revúcej Nadácia Ekopolis 1 500,00 1 200,00 postup do II. kola
WIFI4EU Európska komisia 15 000,00 15 000,00 0,00
Mapa mesta Revúca BBSK 2 724,00 2 451,00 1 500,00
Hracia zóna v areáli letného kúpaliska BBSK 9 534,00 7 150,00 0,00
Rekonštrukcia malého letného bazéna v Revúcej Regionálny príspevok 210 000,00 100 000,00 100 000,00
Rekonštrukcia chodníka na cyklochodník v Revúcej Regionálny príspevok 30 000,00 15 000,00 0,00
Obnova detského dopravného ihriska v Revúcej Nadácia Allianz 3 900,00 3 900,00 2 000,00
Podpora opatrovateľskej služby v meste Revúca IA MPSVaR SR 222 300,00 222 300,00 222 300,00
WIFI4EU Európska komisia 15 000,00 15 000,00 výzva zrušená
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Nadácia SLSP 6 066,00 4 800,00 0,00
Rekonštrukcia sociálnych častí v MŠ m.č. Revúčka, Revúca MF SR 9 000,00 8 100,00 8 100,00
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Revúca, m.č. Revúčka MV SR 31 965,30 30 000,00 30 000,00
Nový športový umelý trávnik na multifunkčnom ihrisku, Revúca Úrad vlády SR 19 378,42 15 000,00 10 782,00
Šport je náš kamarát Nadácia TESCO 1 500,00 1 300,00 1 300,00
Cesta nie je dvor Nadácia Volkswagen Slovakia 3 250,00 3 000,00 0,00
Oživenie areálu CVČ, II. kolo Nadácia Ekopolis 1 544,00 1 234,00 0,00
Oddychová zóna pre seniorov Nadácia COOP Jednota 6 000,00 6 000,00 0,00
Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry SFZ 105 000,00 50 000,00 50 000,00
Zveľadenie komunitnej záhrady Nadácia VUB 1 500,00 1 500,00 0,00
Modernizácia detského ihriska vrátane sociálneho vybavenia Úrad vlády SR 20 000,00 20 000,00 0,00
2017 (EUR) Oživenie areálu CVČ Nadácia Ekopolis 1 544,00 1 234,00 postup do II. kola
Podpora rozvoja sociálnych služieb MPSVaR SR 4 997,00 4 497,30 3 000,00
Hrou k prevencii, II. fáza MV SR 8 440,00 6 752,00 6 700,00
Nástenný kalendár na rok 2019 BBSK 2 500,00 2 250,00 1 556,00
Športové vybavenie pre deti a mládež Nadácia Raiffeisen 1 000,00 1 000,00 0,00
Šport je náš kamarát Nadácia Pontis 1 500,00 1 300,00 0,00
Oddychová zóna pre seniorov Nadácia COOP Jednota 4 000,00 4 000,00 0,00
Doplnenie športového ihriska Nadácia COOP Jednota 4 000,00 4 000,00 0,00
Osvetlenie priechodu pre chodcov MV SR 7 372,00 7 022,00 7 022,00
Hrou k prevencii MV SR 9 619,80 7 695,84 7 695,00
Modernizácia detského ihriska v meste Revúca, ulica Partizánska MF SR 15 000,00 13 500,00 0,00
Cesta nie je dvor Nadácia Volkswagen Slovakia 3 250,00 3 000,00 0,00
Záhrada oddychu i pohybu Nadácia VÚB 1 500,00 1 500,00 0,00
Šport je náš kamarát Nadácia TESCO 1 500,00 1 300,00 0,00
Náučná ekotrasa Gemerská zelená cesta II. etapa Úrad vlády SR 30 000,00 30 000,00 0,00
2016 (EUR) HUDOBNÁ ŠKOLA SENIOR MK SR 3 272,00 2 506,00 1 300,00
Revúca a okolie BBSK 5 800,00 4 000,00 4 000,00
Spoločne k bezpečiu Nadácia pre deti Slovenska 1 800,00 1 500,00 0,00
Aj oddych spája BBSK 6 162,00 4 108,00 0,00
Šport je náš kamarát Nadácia SLSP 4 200,00 4 000,00 0,00

Priateľstvo bez hraníc

Európska komisia

25 000,00

25 000,00

0,00
Detské ihrisko v areáli Domu športu Nadácia SPP 6 500,00 6 000,00 0,00
Modernizácia kamerového systému v meste Revúca MV SR 3 600,00  3 420,00 0,00
Oddychová zóna pre seniorov Nadácia SLSP 8 600,00 5 000,00 0,00
Tu chceme byť, lebo tu sa nám páči Nadácia VÚB 1 500,00 1 500,00 0,00

Zakúpenie inventáru – pásového schodolezu pre zabezpečenie bezbariérového prístupu pre imobilných v objekte Mestského domu kultúry v meste Revúca na ulici Námestie slobody 14/18

MF SR 5 000,00 4 500,00 4 500,00

Golfový areál detí a mládeže

Nadácia pre deti Slovenska

6 972,00

6 000,00

0,00

Dopravkovo

Nadácia Volkswagen Slovakia

3 250,00

3 000,00

0,00

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie a vybavenia telocvične na rok 2016

MŠVVaŠ SR

170 000,00

136 748,00

47 300,00

Náučná ekotrasa GEMERSKÁ ZELENÁ CESTA

BBSK

13 890,00

9 260,00

8 000,00

NP Terénna sociálna práca v obciach  I

IA MPSVR

94 257,00

94 257,00

94 257,00

NP Podpora opatrovateľskej služby

IA MPSVR

207 870,00

207 870,00

91 260,00

NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie

IA MPSVR

111 932,00

111 932,00

0,00

Modernizácia detského ihriska vrátane mobiliáru a sociálneho vybavenia

Úrad vlády SR

15 000,00

15 000,00

0,00

Modernizácia kamerového systému v meste Revúca

MV SR

4 782,60

3 826,08

3 800,00

2015 (EUR)

Doplnenie mobiliáru na detskom ihrisku

BBSK

2 040,00

1 800,00

1 800,00

Revitalizácia areálu Centra voľného času

Nadácia Ekopolis

3 000,00

2 400,00

0,00

Šport je náš kamarát

Nadácia pre deti Slovenska

3 200,00

3 000,00

0,00

Zabezpečenie celoplošnej deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie lokalít obývaných MRK

MV SR

9 255,00

7 866,00

0,00

Výstavba multifunkčného ihriska v Revúcej – m.č. Revúčka

Úrad vlády SR

86 000,00

50 000,00

40 000,00

Spomienková slávnosť spojená s konferenciou pri príležitosti 125. výročia narodenia armádneho generála Rudolfa Viesta

MO SR

4 000,00

3 000,00

0,00

Modernizácia detského ihriska v meste Revúca na ulici v. Clementisa

MF SR

15 000,00

13 500,00

13 500,00

Vitajte deti v dopravnom kútiku Nadácia Volkswagen Slovakia 2 521,60 2 321,60 1 845,60
Dopravkovo Nadácia Volkswagen Slovakia 3 250,00 3 000,00 0,00
Projektová dokumentácia na vybudovanie ihriska - vnútroblok ulíc T. Vansovej a Daxnerovej Úrad vlády SR 15 000,00 15 000,00 0,00
2014 (EUR)

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb  

MPSVaR SR

4 536,00

4 082,40

3 200,00

Obnova fasády, oprava okien a dverí MK SR 30 070,00 28 470,00 0,00

Učíme sa bezpečnosti na cestách

MV SR

2 500,00

2 000,00

2 000,00

Revitalizácia areálu Centra voľného času

Nadácia Ekopolis

3 000,00

2 400,00

0,00
Rozvoj turizmu v regióne Gemer BBSK 3 000,00 2 000,00 2 000,00

Oprava fasády administratívnej budovy vrátane zateplenia obvodových stien

Enviromentály fond

32 234,38

30 622,66

0,00

Album Revúcej Nadácia SPP 15 000,00 6 000,00 0,00
Oprava podlahy v Mestskom dome kultúry, Revúca MF SR 18 000,00 13 500,00 6 000,00
Každá kvapka sa počíta Nadácia Ekopolis 2 565,00 2 500,00 2 500,00
Rozšírenie oddychovej zóny s detským ihriskom Úrad vlády SR 35 000,00 35 000,00 0,00
Materiálne zabezpečenie činnosti futbalových klubov v meste Revúca Úrad vlády SR 15 000,00 15 000,00 14 928,00
2013

(EUR)

Detské zelené ihrisko Nadácia Ekopolis 1 200,00 1 000,00 0,00
Monitorovací kamerový systém v meste Revúca - rozšírenie MV SR 5 660,00 4 528,00 4 000,00
Za tradíciami do múzea MK SR 1 358,00 958,00 0,00
Obnova fasády, oprava okien a dverí MK SR 30 070,00 28 470,00 0,00
Album Revúcej BBSK 15 000,00 5 000,00 3 400,00
Album Revúcej MK SR 15 000,00 5 000,00 0,00
Materiálno - technické zabezpečenie Mestského hasičského zboru Revúca MV SR 24 143,00 22 936,00 0,00
Revúčania pre Revúcu Nadácia Orange 1 000,00 1 000,00 861,00
Poď sa von hrať Nadácia SPP 6 000,00 6 000,00 0,00
Dni Mesta Revúca Nadácia SLSP 11 183,00 5 183,00 0,00
Rozprávková krajina Reussovcov Nadácia Pontis 5 800,00 4 000,00 3 000,00
Monitorovací kamerový systém, rozšírenie, II. etapa MV SR 10 270,00 8 216,00 5 000,00

2012

(EUR)

Rozprávkový chodník Reussovcov BBSK 5 800,00 1 500,00 1 500,00
Hudobná kultúra stredného a horného Gemera a Malohontu Nadácia SPP 2 240,00 2 000,00 0,00
Rozprávkový chodník Reussovcov Nadácia VÚB 3 000,00 1 500,00 0,00
Rozprávkový chodník Reussovcov Nadácia SLSP 3 000,00 2 000,00 0,00
Prístrešok pre obyvateľov Revúcej v Pstružnom BBSK 11 868,00 500,00 450,00
12.okresný turistický zraz seniorov okresu Revúca v Mur. Dlhej Lúke BBSK 2 010,00 600,00 600,00
Stretnutie troch generácií pre pesničkách a tancoch BBSK 1 875,00 500,00 500,00
Svet priateľov – Európsky domov BBSK 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Svätyňa osvety a vzdelanosti BBSK 12 000,00 1 000,00 1 000,00
Obnova okolia budovy PSG v Revúcej pri príležitosti 150. výročia založenia Nadácia VÚB 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Revitalizácia materských škôl MŠVVaŠ SR 3 300,00 3 130,00 0,00
Zdravie a bezpečnosť v školách MŠVVaŠ SR 2 720,00 2 340,00 0,00

2011

(EUR)

Praktický výcvik, výchova a vzdelávanie žiakov ZŠ na DDI v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách
MŠVVaŠ SR
15 764,00 11 120,00 2 000,00
Svätyňa osvety a vzdelanosti MK SR 12 000,00 11 000,00 0,00
Svätyňa osvety a vzdelanosti VÚC BB 12 000,00 1 000,00 1 000,00
Informačné pútače – 150. výročie otvorenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej VÚC BB 1 250,00 1 000,00 0,00

2010

(EUR)

Contrasts
Comenius Regio
13 900,00 12 900,00 12 900,00
Príručka občana a Akcie a podujatia 2011
VÚC BB
3 000,00 2 850,00 1 000,00
Informačný a propagačný viacjazyčný bulletin Prvého slovenského gymnázia v revúcej, NKP
VÚC BB
1 500,00 1 425,00 500,00
Aktivity komunitného centra v Revúcej - materské centrum a nízkoprahové centrum Fond sociálneho rozvoja 83 583,00 79 403,00 neschválený
Príručka občana a Akcie a podujatia 2010 VÚC BB 3 500,00 3 325,00 900,00

2009

(EUR)

Kalendár podujatí 2009
VÚC BB
1 850,00   1 500,00   644,00  
Mapa "Revúce a okolie"
VÚC BB
2 500,00   2 000,00   1 000,00  
Sochy národovcov
VÚC BB
2 040,00   1 800,00   1 000,00  
Autobusová zastávka Revúčka (II.)
VÚC BB
3 500,00   3 000,00   1 500,00  
Gemer Expo
VÚC BB
19 455,00   17 995,00   1 500,00  
Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009
MŠ SR
3 250,00   3 000,00   0,00  
Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009
MŠ SR
3 300,00   3 135,00   0,00  
Modernizácia a rozšírenie expozície PSG
MK SR
  99 636,00   0,00  
Monitorovací kamerový systém - rozšírenie
Úrad vlády SR
  33 956,05   20 000,00  
Muránska planina nás spája - prevencia
Liga za duševné zdravie
  60,00   0,00  
Sprievodca regiónom Revúcej
MŠ SR
  8 100,00    
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
MŠ SR
  4 095,00   4 095,00  
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
MŠ SR
  1 200,00    
Detské dopravné ihrisko - činnosť
MŠ SR
  2 177,00   2 177,00  
Modernizácia a rozšírenie expozície PSG
MK SR
105 667,00   100 383,00   0
Nákup nových kníh pre potreby Metskej knižnice Samuela Reussa v Revúcej
MK SR
4 000,00   2 000,00   900,00
Rekonštrukcia vykurovania budovy Prvého slovenského gymnázia
MK SR
16 333,00   15 516,00   0
Prvé slovenské gymnázium - rekonštrukcia záhrady
MK SR
51 138,00   48 581,00   0
Monitorovací kamerový systém v Meste Revúca - rozšírenie, II. etapa
Úrad vlády SR
32 344,99   25 875,99   0
Carpe Diem 2010
Úrad vlády SR
2 060,00   1 648,00   1 600,00
Zvýšenie kompetencií mladých ľudí v meste Revúca
Úrad vlády SR
5 600,00   4 480,00   0
Nebuďme ľahostajní
Úrad vlády SR
8 680,00   6 944,00   0

2008

(SKK)

Spoznávajte krásy Stredného Gemera
VÚC BB
67 200,00   52 200,00   10 000,00  
Príručka aktívneho občana
VÚC BB
70 000,00   60 000,00   40 000,00  
Autobusová zastávka Revúčka (I.)
VÚC BB
61 532,70   40 005,20   40 000,00  
Lesný zážitkový deň
VÚC BB
17 000,00   6 000,00   5 000,00  
Revúcky majstri republiky, Európy a sveta
VÚC BB
325 000,00   275 000,00   30 000,00  
Vianočný futbalový turnaj pre mladších a starších žiakov ZŠ
VÚC BB
24 400,00   16 400,00   10 000,00  
Svetový deň chôdze
VÚC BB
16 000,00   11 000,00   5 000,00  
Medzinárodný turnaj detí a mládeže Bulharkovolleybal
VÚC BB
129 300,00   60 000,00   5 000,00  
Ľahkoatletická olympiáda revúckych základných škôl
VÚC BB
22 000,00   15 000,00   0,00  
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
Envirofond
3 190 005,00   3 030 504,00   0,00  
Podpora separácie odpadov v meste Revúca
Envirofond
5 560 000,00   5 282 000,00   0,00  
Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť fit!
MŠ SR
165 000,00   150 000,00   0,00  
Športovo relaxačná miestnosť pre deti a rodičov
MŠ SR
124 488,00   114 488,00   0,00  
Okresný turistický zraz seniorov v Jelšave
VÚC BB
31 200,00   18 200,00   15 000,00  
Stretnutie pri pesničkách troch generácií
VÚC BB
32 900,00   24 600,00   15 000,00  
Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov
VÚC BB
28 300,00   19 300,00   0,00  
Život ako pieseň (Jasenka)
VÚC BB
    15 000,00  
Mestská oddychová zóna
Ekopolis
  60 000,00   0,00  
Otvorená škola 2008 - Kľúč od mesta
MŠ SR
  250 000,00   0,00  
Elektronizácia školskej knižnice I.B. Zocha
MŠ SR
  100 000,00   0,00  
Development of region by its knowledge 
International Visegrad Fund
  2 000,00 EUR 0,00  
Otvorená škola 2008 - Floorbal pre všetkých
MŠ SR
  120 000,00   0,00  
Otvorená škola 2008 - Revúca - srdce Gemera
MŠ SR
  250 000,00   0,00  
Mestský hokejový klub Magnezit 
MŠ SR
  188 542,00   0,00  
V materskej škole hravo, zdravo
MŠ SR
  160 000,00   0,00  
Jazykové laboratórium
MŠ SR
  275 000,00   0,00  
Revitalizácia zariadení školského stravovania
MŠ SR
  285 000,00   0,00  
Revitalizácia zariadení školského stravovania
MŠ SR
  226 787,00   0,00  
Revitalizácia zariadení školského stravovania
MŠ SR
  280 000,00   0,00  
Chcem sa správať zodpovedne
Úrad vlády SR
  50 000,00   50 000,00  
Kultúrne poukazy 2008
MK SR
  286 950,00   286 950,00  
Youth in Action - Młodziez dla Europy
Youth in Action, nk. PL
  rozpočet bol žiadaný z nk. PL
Monitorovací kamerový systém
Úrad vlády SR
  1 440 000,00   0,00  
Rekonštrukcia strechy PSG
MK SR
  2 472 000,00   2 300 000,00  
Budúcnosť a kvalita základnej školy
MŠ SR
  4 006 566,00   0,00   


 
webygroup
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka