Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca

Názov projektu: Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 2 – Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá    a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
Miesto realizácie: Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Revúca
Termín realizácie V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP
Opis projektu: V sústave VO sa v meste  nachádza veľké množstvo rôznych typov svietidiel. Na jednej ulici sú použité aj 3 druhy svietidiel bez zmeny účelu komunikácie a stupňa osvetlenia.
V rámci postupnej zmeny a údržby boli niektoré svietidlá vymenené za žiarivkové s príkonom 2 x 36 W. Tieto však nevyhovujú súčasným požiadavkám na sústavy VO.
Jestvujúce oceľové stožiare sú skorodované, niektoré nemajú dvierka k svorkovnici alebo sú samotné stožiarové
svorkovnice v dezolátnom stave. Svetelné miesta sústavy majú na niektorých miestach veľké rozostupy, čo má za
následok nerovnomernosť osvetlenia.
Zámerom projektu rekonštrukcie VO v Meste Revúca je modernizácia sústavy VO, ktorá zaručí vysokú efektivitu pri
každom riešení a dobrú návratnosť investícií. Výpočet úspor elektrickej energie bol určený na základe znalosti pôvodnej štruktúry sústavy VO v meste.
Ciele projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Revúca, dosiahnutie úspory elektrickej energie verejného osvetlenia za podmienky splnenia normami stanovených parametrov osvetlenia.
Výsledky projektu: v realizácii
Celkové oprávnené výdavky (100%): 263 000,00 €
Nenávratný finančný príspevok (95%): 249 850,00 €
Spolufinancovanie mesta (5%): 13 150,00 €
Odkazy: www.economy.gov.sk, www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007-2013
logo    logo     logo
Fotogaléria pred realizáciou projektu

 


 

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca
Autor: Mesto Revúca

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca
Autor: Mesto Revúca

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca
Autor: Mesto Revúca

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Mesta Revúca
Autor: Mesto Revúca


 
 

 
webygroup
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka