Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácia na základe uznesenia vlády

         V zmysle uznesenia vlády č. 247/2012, v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Mestu Revúca poskytnutá jednorazová dotácia v sume 700 000,00 eur.

Dotácia je účelovo určená na:

  • akciu Rekonštrukcia a modernizácia interiéru Mestského domu kultúry,
  • akciu Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v miestnej časti Revúčka,
  • akciu Výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich športových ihrísk a športových plôch multifunkčného športového areálu,
  • akciu Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba nových parkovacích plôch.

 

Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry v RevúcejVytlačiť
 

V období od októbra 2013 do júna 2014 Mesto Revúca realizovalo rekonštrukciu a modernizáciu Mestského domu kultúry v Revúcej v celkovej hodnote 337.598,48 €. Finančné prostriedky  pre  realizáciu  boli poskytnuté formou dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky v hodnote 100.000 € a z Ministerstva financií v hodnote 6.000 €. Mesto Revúca z vlastných finančných zdrojov prispelo sumou 231.598,48 €.

Rekonštrukcia a modernizácia, ktorej zhotoviteľom bola spoločnosť Costruo s.r.o., Lučenec, bola predovšetkým zameraná na úsporu energií a odstránenie technických závad objektu. V rámci  vykonaných  stavebný  prác bola  uskutočnená  výmena okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukcia sociálnych priestorov objektu, nových elektrických rozvodov, systému ústredného vykurovania a realizácia novej vstupnej rampy pre imobilných občanov. Súčasťou rekonštrukcie bola uskutočnená aj oprava a náter strešnej konštrukcie a nový vonkajší náter objektu. V rámci interiérových priestorov bola uskutočnená obnova vstupnej časti objektu, schodišťových priestorov, ako aj tanečnej miestnosti Alfa na poschodí.

V súčasnosti zrekonštruovaný objekt esteticky dotvára centrálnu mestskú zónu mesta a vnútorné priestory poskytujú jeho návštevníkom podstatne kultúrnejšie a príjemnejšie prostredie pre ich kultúrne vyžitie.

Text: MsÚ

Foto: Peter Poboček, Martin Rolinec

Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry v Revúcej

Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry v Revúcej

Rekonštrukcia a modernizácia Mestského domu kultúry v Revúcej


 
 
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka