Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácia na základe uznesenia vlády

         V zmysle uznesenia vlády č. 247/2012, v súlade s § 3 výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 číslo 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Mestu Revúca poskytnutá jednorazová dotácia v sume 700 000,00 eur.

Dotácia je účelovo určená na:

  • akciu Rekonštrukcia a modernizácia interiéru Mestského domu kultúry,
  • akciu Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v miestnej časti Revúčka,
  • akciu Výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich športových ihrísk a športových plôch multifunkčného športového areálu,
  • akciu Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba nových parkovacích plôch.

 

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, RevúcaVytlačiť
 

Mesto Revúca je investorom stavby „Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk,Revúca“, ktorá bola započatá v mesiaci október/2013. Stavba sa nachádza v areáli Základnej školy na Ul.Hviezdoslavovej v Revúcej.

V rámci daného projektu budú zrealizované tri ihriská. Dve ihriská budú multifunkčné, určené pre volejbal, tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal a jedno ihrisko je určené pre plážový volejbal. Zároveň bude vybudované nové oplotenie okolo celého športového areálu.

V tomto čase sú uskutočňované zemné práce, odvodnenie ihrísk a spodné podkladové vrstvy. Ďalšie stavebné práce budú realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca

Rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk, Revúca


 
 
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka