Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozvoj ľudského potenciálu

Názov projektu: Rozvoj ľudského potenciálu
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 1 – Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie: 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom: Sociálna implementačná agentúra
Termín realizácie 04/2009 – 11/2010
Ciele projektu: Zlepšenie odborných kapacít ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávacích aktivít špecificky orientovaných na aktuálne potreby trhu práce. Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pracovníkov sa zlepšilo ich postavenia na trhu práce.
Výsledky projektu: Počas realizácie projektu bolo vzdelávaných vyše 140 zamestnancov mesta v šiestich tematických moduloch, a to  oblasti jazykových zručností – anglický jazyk, v oblasti softskills (komunikácie), v oblasti projektového manažmentu, strategického manažmentu, ECDL a v oblasti opatrovateľstva.
Celkové oprávnené výdavky (100%): 310 267,80 €
Nenávratný finančný príspevok (95%): 294 754,41 €
Spolufinancovanie mesta (5%): 15 513,39 €
logo                                         logo                                                 logo

 


 
webygroup
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka