Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zvýšenie kvality sociálnych služieb v Meste Revúca prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZOS

Názov projektu: Zvýšenie kvality sociálnych služieb v Meste Revúca prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZOS
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie: 2.1 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom: -
Termín realizácie 09/2009 – 04/2012
Ciele projektu: Celková obnova budovy Zariadenia opatrovateľskej služby a zlepšenie energetickej hospodárnosti s cieľom
zlepšenia podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb
Výsledky projektu: Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a obstaranie vybavenia (zariadenie pre výdaj stravy)
Celkové oprávnené výdavky (100%): 1 276 834,53 €
Nenávratný finančný príspevok (95%): 1 212 992,80 €
Spolufinancovanie mesta (5%): 63 841,73 €
           logo                                                                        logo


 


 

Zvýšenie kvality sociálnych služieb v Meste Revúca prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZOS

  • Pred realizáciou
  • Po realizácii

 
webygroup
TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
ÚvodÚvodná stránka